Erfarenheter

Nedan finns ett axplock av olika projekt som genomförts av oss på Minigma. Den gemsamma tråden är Dynamics, samt kunskaper inom metoder.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Tveka inte att fråga!

 • Roll: Systemarkitekt, Ansvarig workshop och Rådgivare
 • Inköpsanmodan, arbetsflöde och hantering av automatiska mail till leverantörer.
 • Alla blanketter för fakturering och inköp.  
 • Dotterföretag D365 framförallt finansmodulen, workshops av finans och inköp, strategiska beslut.  

System: Dynamics 365 F&O, AX 2012, Lasernet,

 • Roll: Systemarkitekt och Rådgivare

Workshops och strategisk rådgivare. Både forum för ”Stake Holders” samt ledningsgrupp. Utmaningen var hur man rullar ut en central applikation till många länder och bolag samt hur man ser på befintliga anpassningar och nya versionen. 

 • Finans 
 • Produktion 
 • Logistik 
 • Master data inom artiklar och dess strukturer 

System: AX 2012, AX 2009, AX 3.0

 • Roll: Systemarkitekt, Workshopsansvarig och Rådgivare
 • Uppgradering av en AX 2012 till D365. Vad skillnader i Finans / Kund- & Lev-reskontran. 
 • Integration av AX 2012 och fakturering inom energisektorn som sedan skulle integreras mot D365 (Redovisning och kundreskontra)  
 • Nytt budgetsystem inklusive, balans- & resultaträkningar mot budget, Kassaflöde, eliminering & konsolidering etc. (integration och workflow) Man valde ett 3:e partssystem som integrerats mod D365. 

System: Dynamics 365 F&O, AX 2012, AX 2009, Bizview

Roll: Systemarkitekt och kravställare

Omfattning och mål: Starta en ny affär som bedriver försäljning, installation samt service för laddstolpar. Införa nya betalkort som kunderna kan använda för laddning av el på privata och publika stolpar (Innefattar UID/RFID). Kravområden innefattar offert, order, inköp uppföljning samt försäljning av nya kort. 

System: AX 2012, samt nytillverkade API:er, externt system för kontroll av laddstolpar

Roll: Systemarkitekt & Lösningsarkitekt 

Omfattning och mål: Skapa nya rutiner för att hantera fakturering och produktion av Port/Print/EDI. Nytt system för att hantera printfiler från Mainframe (EDS). Möjliggöra för olika affärsområden att sam-, splitt- och samlings-fakturera skall fungera. Skapat förutsättningar för flytt av fakturering från legacy system till Dynamics AX. Konsoliderat strömmar av ut-filer för produktion av fakturor och EDI. 

System: Dynamics AX 212, Integrationer, tilltänkt Automatiserings system för hantering av inkommande orderunderlag för fakturering.

Roll: Systemarkitekt och ansvarig för Workshop

Omfattning och mål: Automatisera processer kring planering av resurser samt ha kontroll på rapportering och projekt. Kontroll från offert ”As sold” till påbörjat projekt med tillhörande vinstavräkning.

 • Finansmodul 
 • Service system i både D365 F&O samt i D365 Field Service 
 • Fakturering 
 • Resursplanering 

System: Dynamics 365 F&O, Dynamics Field Service

Roll: Systemarkitekt & Lösningsarkitekt 

Omfattning och mål: Automatisera processer kring mail-utskick. Använda Dynamics CRM samt APSIS. Kravet var att man skulle kunna ”Tagga” kontakter/företag baserat på demografiska data och beteenden.

Utmaningen var flera: Analysera köp-beteende inom BI/Data Lake samt skapa taggar för dessa beteenden. Skicka dessa taggar till Dynamics CRM baserat på ”Store Procedures” och API:er.

I CRM kombineras dessa taggar med befintlig demografiska data på kunder. All data som lagras utanför var haschade enligt regler för GDPR.

System: Dynamics CRM, APSIS, Microsofts Power BI plattform, SSIS – Integrationer 

Roll: Systemarkitekt & Lösningsarkitekt 

Omfattning och mål: Införa nya och mer automatiserade processer för hur man stämmer av ”Retail transaktioner” från POS system. Dessa transaktioner skall stämmas av mot både auktorisationer och dags-bankrapporter. Dessa rutiner är dagliga, där slutdestination är huvudbok och dagbok i ERP. 

System: Dynamics AX 212, Integrationer, tilltänkt Automatiserings system för transaktionsavstämning, Ny ”Payment Service Provider” (PSP).

Comments are closed.