Kompendium


Dokument som belyser viktiga frågeställningar och som kan ge lite råd och insikter.

Våra dokument är ett resultat av både erfarenhet och vår önskan att skapa en förståelse för utmaningar alla organisationer stöter på vid stora förändringar av affärssystem. Stora förändringar kan uppstå oavsett om man förvaltar, uppgraderar eller gör en ny implementering. Dokumentet skall ses som en påminnelse över områden och faktorer som man bör fundera över när man ställs inför större utmaningar.


Comments are closed.